کارت شبکه (NETWORK CARD)

  • توضیحات

توضیحات

کارت شبکه (NETWORK CARD)

کارت شبکه ، یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری در زمان پیاده سازی یک شبکه کامپیوتری است . هر کامپیوتر موجود در شبکه ( سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان ) ، نیازمند استفاده از یک کارت شبکه است . کارت شبکه ، ارتباط بین کامپیوتر  و  محیط انتقال ( نظیر کابل ها ی مسی و یا فیبر نوری ) را فراهم می نماید .

سرعت انتقال اطلاعات در کابلهای مسی از 10/100/1000 به 10GB ارتقاء پیدا نموده و در کابلهای فیبرنوری از 8GB / 4GB به 10GB و در بعضی از مدلها به 16GB ارتقاء پیدا نموده است .