HP ProLiant DL120 G7

ســروری کـم هزیـنه اســـت که تمـامی امکانات را به شـبکه شـما هدیـه مینماید و قـابلیـت اســـتفاده از 4 هــارد دیســک LFF و یا 8 هارد دیسـک SFF را داراست.

دسته:
  • توضیحات

توضیحات

HP ProLiant Server DL120 G7

 یک سرور رک مونت با ارتفاع 1Unit میباشد که برای مجموعه های کوچک با کاربرانی که از یک یا دو برنامه خاص استفاده مینمایند ، کاربرد بالایی دارد .

این نوع ســـرور از سرورهای نوع مبتدی میباشـد که از یک پردازنده دو یا چهار هسته ای پشتیبانی مینماید . این سرور دارای ســرعتی بالاتر ، معادل با 25% نسبت به نسل قبلی خود میباشد.
DL120 G7 ســــروری کم هزینه است که تمامی امکانات را به شبکه شــما هدیه مینماید و قابلیت اســـتفاده از 4 هارد دیســک LFF ویا 8 هارد دیسک SFF را داراست .
این سرور یکی از بهترین کاندیداها برای استفاده برنامه های کاربردی تک کاره ، ایجاد ساختار IT سازمان و به اشتراک گذاری فایل ها و پرینترها بهمراه ارائه سرویس های WEB و سیستم چت و Messaging میباشد.