• توضیحات

توضیحات

HP KVM SWITCH 

یک سوئیچ KVM برای تکنسینی که در یک دیتا سنتر کار می کند وسیله دوست داشتنی و ایده آل است همینطور برای کسانی که باید به صورت مستقل به تعداد زیادی کامپیوتر دسترسی داشته باشند بسیار ارزشمند است. خوب خودتان تصور کنید چقدر اتلاف هزینه و زمان خواهید داشت اگر در یک دیتا سنتر که کامپیوتر های زیادی وجود دارد برای هر کامپیوتر کی بورد، موس و مانیتور مجزا بخرید. سوئیچ های KVM بسیار کاربردی و کاملاً اقتصادی هستند.

 معمولاً تکنسین های کامپیوتر از سوئیچ KVM برای سوئیچ کردن (جابجایی ) از یک کامپیوتر یا سرور به کامپیوتر یا سرور دیگر استفاده می کنند. معمولاً این کار با یک کلید میانبر انجام می شود به طوریکه تکنسین مربوطه به یک فرمان و به سرعت از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر دسترسی پیدا می کند.

HP Server Console Switches

HP Server Console 0x2x8 Port Analog Switch  AF616A

HP Server Console 0x2x16 Port Analog Switch  AF617A

HP TAA 0x2x16xKVM Server Console G2 Switch  AF626A

HP Server Console Switch G2 with Virtual Media & CAC

HP 0x2x16 KVM Server Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software  AF618A

HP 0x2x32 KVM Server Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software  AF619A

HP IP Console Switch G2 with Virtual Media & CAC

HP 1x1Ex8 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software  AF620A

HP 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software  AF621A

HP 4x1Ex32 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software  AF622A