کارت رید (RAID CONTROLER)


بالا رفتن کارایی توسط کارتهای کنترلری صورت می گیرد که با عمل کنترل ترافیک بر روی هاردیسک ها بهترین راندمان انتقال دیتا و همچنین میزان تصحیح و کنترل خطا را بهبود می بخشد .