کارت شبکه (NETWORK CARD)

کارت شبکه ، يکی از مهمترين عناصر سخت افزاری در زمان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری است . هر کامپيوتر موجود در شبکه ( سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان ) ، نيازمند استفاده از يک کارت شبکه است . کارت شبکه ، ارتباط بين کامپيوتر  و  محيط انتقال ( نظير کابل ها ی مسی و يا فيبر نوری ) را فراهم می نمايد .

سرعت انتقال اطلاعات در کابلهای مسی از 10/100/1000 به 10GB ارتقاء پیدا نموده و در کابلهای فیبرنوری از 8GB / 4GB به 10GB و در بعضی از مدلها به 16GB ارتقاء پیدا نموده است .