HP Rack Cabinet

رکهای اچ پی با بالاترین کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا تولید گردیده اند . از این رکها می توان به عنوان بهترین وسیله جهت تجهیز و توسعه یک دیتا سنتر استاندارد نام برد .

رکهای اچ پی در ابعاد 14,22,36,42,47 یونیت تولید می گردند .

HP RACK 14U,22U,36U,42U,47U

NEW HP RACK MODEL PART NUMBER (PN)

HP 636 1075mm Pallet Intelligent Series Rack BW895A
HP 636 1075mm Shock Intelligent Series Rack BW896A
HP 636 1075mm Crate Intelligent Series Rack BW897A
HP 636 1200mm Pallet Intelligent Series Rack BW899A
HP 636 1200mm Shock Intelligent Series Rack BW900A
HP 642 1075mm Pallet Intelligent Series Rack BW903A
HP 642 1075mm Shock Intelligent Series Rack BW904A
HP 642 1075mm Crate Intelligent Series Rack BW905A
HP 642 1200mm Pallet Intelligent Series Rack BW907A
HP 642 1200mm Shock Intelligent Series Rack BW908A
HP 642 Intelligent Series Air Duct Rack BW910A
HP 642 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack BW966A
HP 647 1075mm Pallet Intelligent Series Rack BW911A
HP 647 1075mm Shock Intelligent Series Rack BW912A
HP 647 1200mm Pallet Intelligent Series Rack BW913A
HP 647 1200mm Shock Intelligent Series Rack BW914A
HP 647 Intelligent Series Air Duct Rack BW936A
HP 842 1075mm Pallet Intelligent Series Rack BW917A
HP 842 1075mm Shock Intelligent Series Rack BW918A
HP 842 1200mm Pallet Intelligent Series Rack BW919A
HP 842 1200mm Shock Intelligent Series Rack BW920A
HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack BW968A

HP Rack Cabinet

HP Rack G3 42U Intelligent BW903A

HP Rack Cabinet

نسل جدید رکهای اچ پی با بالاترین کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا تولید گردیده اند .

رک اچ پی 10642 G2 (42U) AF001A

HP Rack Cabinet

نسل جدید رکهای اچ پی با بالاترین کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا تولید گردیده اند .