HP Rack Cabinet

رکهای اچ پی با بالاترین کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا تولید گردیده اند .

(دربهای کناری) Side Panel Kit

شامل شش قطعه می باشد جهت مسدود کردن طرفین رک استفاده می گردد .

Power Distribution Unit (PDU)

این کیت برای ارتقا در تعداد کانکتورهای برق جهت تجهیزات نصب شده در رک مناسب می باشد.

HP KVM Switch

رکهای اچ پی با بالاترین کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا تولید گردیده اند .